Blog

Jakie informacje zawiera akt notarialny?

Akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, który potwierdza autentyczność i ważność zawartych w nim informacji. W Polsce akty notarialne są niezbędne w przypadku wielu transakcji, takich jak zakup nieruchomości czy spadki. Warto zatem wiedzieć, jakie informacje zawiera taki akt i jakie są jego funkcje.

Czytaj dalej

Czy warto zawrzeć umowę użyczenia w formie aktu notarialnego?

Umowa użyczenia to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona (użyczający) przekazuje drugiej stronie (użytkownikowi) rzecz do bezpłatnego używania przez określony czas lub na czas nieokreślony. I choć taka umowa nie cieszy się dużą popularnością, ci, którzy są zainteresowani zabezpieczeniem swoich interesów, rozważają zawarcie umowy użyczenia w formie aktu notarialnego. Dlaczego może to być […]

Czytaj dalej

Czy darowiznę można odwołać?

Darowizna jest umową, na mocy której darczyńca przekazuje obdarowanemu na własność swój majątek lub część swojego majątku. W świetle polskiego prawa cywilnego darowizna jest umową nieodwołalną, co oznacza, że po jej zawarciu i wykonaniu nie można jej odwołać samowolnie. Ale czy prawo w każdym przypadku działa tak samo? Sprawdźmy!

Czytaj dalej

Co zrobić w razie zniszczenia lub zgubienia aktu notarialnego?

Akty notarialne to dokumenty sporządzane przez notariusza. W Polsce są wymagane m.in. przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, ustanawianiu hipotek, darowiznach czy spadkach. Sporządzenie takich dokumentów zabezpiecza interesy stron i zapewnia im prawną pewność co do zawartych w nich treści. Niekiedy jednak zdarza się tak, iż dochodzi do zgubienia lub zniszczenia aktu prawnego. W praktyce nie […]

Czytaj dalej

W jakich przypadkach można podważyć testament?

Wydawać by się mogło, że testament, jako oświadczenie ostatniej woli zmarłego, jest dokumentem niepodważalnym. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Polskie przepisy wskazują na sytuacje, w których możliwe jest podważenie ważności i wiarygodności tego oświadczenia. W niniejszym artykule przyglądamy się im bliżej.

Czytaj dalej

Czym jest tzw. data pewna u notariusza?

Data pewna to szczególna forma czynności prawnej, wymagana przez przepisy prawa dla jej ważności bądź wywołania określonych skutków prawnych. Odnosi się do umów, testamentów oraz innych dokumentów sporządzonych u notariusza i ma na celu potwierdzenie ich rzeczywistego istnienia, oraz podkreślenie faktu dokonania określonej czynności prawnej, najpóźniej w tej wskazanej dacie. W jakich konkretnych przypadkach stosuje […]

Czytaj dalej