Blog

Czy darowiznę można odwołać?

Darowizna jest umową, na mocy której darczyńca przekazuje obdarowanemu na własność swój majątek lub część swojego majątku. W świetle polskiego prawa cywilnego darowizna jest umową nieodwołalną, co oznacza, że po jej zawarciu i wykonaniu nie można jej odwołać samowolnie. Ale czy prawo w każdym przypadku działa tak samo? Sprawdźmy!

Czytaj dalej

Co zrobić w razie zniszczenia lub zgubienia aktu notarialnego?

Akty notarialne to dokumenty sporządzane przez notariusza. W Polsce są wymagane m.in. przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, ustanawianiu hipotek, darowiznach czy spadkach. Sporządzenie takich dokumentów zabezpiecza interesy stron i zapewnia im prawną pewność co do zawartych w nich treści. Niekiedy jednak zdarza się tak, iż dochodzi do zgubienia lub zniszczenia aktu prawnego. W praktyce nie […]

Czytaj dalej

W jakich przypadkach można podważyć testament?

Wydawać by się mogło, że testament, jako oświadczenie ostatniej woli zmarłego, jest dokumentem niepodważalnym. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Polskie przepisy wskazują na sytuacje, w których możliwe jest podważenie ważności i wiarygodności tego oświadczenia. W niniejszym artykule przyglądamy się im bliżej.

Czytaj dalej

Czym jest tzw. data pewna u notariusza?

Data pewna to szczególna forma czynności prawnej, wymagana przez przepisy prawa dla jej ważności bądź wywołania określonych skutków prawnych. Odnosi się do umów, testamentów oraz innych dokumentów sporządzonych u notariusza i ma na celu potwierdzenie ich rzeczywistego istnienia, oraz podkreślenie faktu dokonania określonej czynności prawnej, najpóźniej w tej wskazanej dacie. W jakich konkretnych przypadkach stosuje […]

Czytaj dalej

Jak spisać testament?

Testament to dokument, na mocy którego spadkodawca rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wiadome jest, że odejście testatora prędzej czy później nastąpi, toteż warto wiedzieć, jak poprawnie przygotować testament.

Czytaj dalej

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

Jeżeli w podpisaniu aktu notarialnego będzie brał udział cudzoziemiec, konieczne jest spełnienie kilku warunków. W przeciwnym razie dokonana czynność okaże się nieważna.

Czytaj dalej