Blog - strona 3

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi przy wielu czynnościach prawnych do dopełnienia formalności potrzebne jest poświadczenie notarialne. Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu lub pozostawanie osoby przy życiu, lub w określonym miejscu. Pierwszy rodzaj poświadczenia notarialnego wykorzystywany jest najczęściej. Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Czytaj dalej