Co zrobić w razie zniszczenia lub zgubienia aktu notarialnego?

Co zrobić w razie zniszczenia lub zgubienia aktu notarialnego?

Akty notarialne to dokumenty sporządzane przez notariusza. W Polsce są wymagane m.in. przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, ustanawianiu hipotek, darowiznach czy spadkach. Sporządzenie takich dokumentów zabezpiecza interesy stron i zapewnia im prawną pewność co do zawartych w nich treści. Niekiedy jednak zdarza się tak, iż dochodzi do zgubienia lub zniszczenia aktu prawnego. W praktyce nie musi to oznaczać utraty prawnego znaczenia zawartych sformułowań, ale należy podjąć odpowiednie kroki, aby zachować dowód w konkretnej sprawie. O tym, co należy zrobić w takich sytuacjach, piszemy w niniejszym artykule.

Zgubienie lub zniszczenie aktu notarialnego – jak postępować w takiej sytuacji?

W przypadku zgubienia lub zniszczenia aktu notarialnego istotne jest szybkie podjęcie odpowiednich działań mających na celu uzyskanie nowego egzemplarza tego dokumentu. W pierwszej kolejności należy zgłosić się do kancelarii notarialnej, w której zagubiony lub zniszczony akt został sporządzony. Zgodnie z przepisami każdy notariusz ma obowiązek przechowywać oryginał aktu przez 10 lat od momentu jego sporządzenia. Dzięki temu w razie zgubienia lub zniszczenia pierwowzoru zainteresowane strony mają możliwość otrzymania kolejnych wypisów z tego dokumentu.

Jak uzyskać nowy wypis aktu notarialnego?

Ci, którzy chcą uzyskać wypis aktu notarialnego, muszą pamiętać, że notariusz może żądać przedstawienia dowodu tożsamości oraz innych dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby ubiegającej się o wydanie wypisu z aktu notarialnego. Co więcej, w przypadku, gdy zgubienie lub zniszczenie aktu notarialnego nastąpiło po upływie 10 lat od jego sporządzenia, a np. notariusz z Wrocławia z dzielnicy Psie Pole nie przechowuje już oryginału, konieczne może być podjęcie dodatkowych kroków prawnych w celu uzyskania nowego dokumentu. W takiej sytuacji warto skonsultować się z prawnikiem lub radcą prawnym, który pomoże w ustaleniu dalszego postępowania.