Czy darowiznę można odwołać?

Czy darowiznę można odwołać?

Darowizna jest umową, na mocy której darczyńca przekazuje obdarowanemu na własność swój majątek lub część swojego majątku. W świetle polskiego prawa cywilnego darowizna jest umową nieodwołalną, co oznacza, że po jej zawarciu i wykonaniu nie można jej odwołać samowolnie. Ale czy prawo w każdym przypadku działa tak samo? Sprawdźmy!

Czy możliwe jest odwołanie darowizny?

Choć polskie przepisy jasno wskazują na nieodwołalność darowizny, istnieje pewien wyjątek od tej reguły. Okazuje się, że darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Należy jednak pamiętać, że sprawa rażącej niewdzięczności obdarowanego musi zostać rozstrzygnięta przez sąd. Zgodnie z Kodeksem cywilnym rażąca niewdzięczność obdarowanego może polegać na tym, iż zachował się on w sposób wyjątkowo krzywdzący wobec darczyńcy, np. groził mu, znieważał, kradł jego mienie, usiłował zabić lub spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Po jakim czasie można odwołać darowiznę?

Kolejnym istotnym aspektem odwołania darowizny jest okres, po jakim można tego dokonać w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, darczyńca powinien wystąpić z żądaniem odwołania darowizny przed sądem nie później niż w ciągu roku od chwili, gdy dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Warto przy tym podkreślić, że procedura odwołania darowizny może być czasochłonna i kosztowna, a jej wynik nie zawsze jest pewny. Dlatego też przed podjęciem decyzji o odwołaniu darowizny warto dokładnie przemyśleć swoją sytuację oraz ewentualnie skonsultować się z doświadczonym notariuszem z Wrocławia lub prawnikiem.