Czy warto zawrzeć umowę użyczenia w formie aktu notarialnego?

Czy warto zawrzeć umowę użyczenia w formie aktu notarialnego?

Umowa użyczenia to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na mocy której jedna strona (użyczający) przekazuje drugiej stronie (użytkownikowi) rzecz do bezpłatnego używania przez określony czas lub na czas nieokreślony. I choć taka umowa nie cieszy się dużą popularnością, ci, którzy są zainteresowani zabezpieczeniem swoich interesów, rozważają zawarcie umowy użyczenia w formie aktu notarialnego. Dlaczego może to być dobrym pomysłem? Spieszymy z odpowiedzią.

Bezpieczeństwo prawne

Jednym z głównych powodów, dla których warto zawrzeć umowę użyczenia w formie aktu notarialnego, jest bezpieczeństwo prawne. Akt notarialny, sporządzony przez notariusza, jest dokumentem o szczególnej mocy prawnej, który gwarantuje autentyczność i zgodność z prawem wszystkich czynności zawartych w akcie. Dzięki temu obie strony umowy mają pewność co do prawidłowości jej treści oraz są chronione przed ewentualnymi próbami podważenia ważności umowy.

Ochrona interesów stron

Zawarcie umowy użyczenia w formie aktu notarialnego daje również możliwość dokładnego określenia praw i obowiązków obu stron. Notariusz z wrocławskiego Psiego Pola, jako osoba mająca specjalistyczną wiedzę prawną, może doradzić stronie użyczającej oraz użytkownikowi co do najlepszego sformułowania postanowień umowy, tak aby chronić ich interesy. Ponadto notariusz może ustanowić na rzecz użyczającego zabezpieczenia, takie jak hipoteka czy zastaw, które będą gwarantować wykonanie umowy przez użytkownika.

Wiążący charakter dla stron

Umowa użyczenia zawarta w formie aktu notarialnego ma również wiążący charakter dla obu stron. Oznacza to, że żadna ze stron nie może jednostronnie zmienić postanowień umowy bez zgody drugiej strony. W przypadku umów zawartych w innej formie istnieje ryzyko, że jedna ze stron może próbować zmienić treść umowy na swoją korzyść, co może prowadzić do konfliktów i długotrwałych sporów sądowych.

Szybkość i wygoda

Zawarcie umowy użyczenia w formie aktu notarialnego pozwala również na szybkie i wygodne załatwienie formalności związanych z przekazaniem nieruchomości lub innego mienia. Notariusz zajmuje się bowiem wszelkimi czynnościami związanymi z przygotowaniem dokumentów oraz ich rejestracją w odpowiednich urzędach. Dzięki temu strony umowy mogą skupić się na innych aspektach związanych z przekazaniem mienia, takich jak np. przeprowadzka czy adaptacja nieruchomości.