Czym jest tzw. data pewna u notariusza?

Czym jest tzw. data pewna u notariusza?

Data pewna to szczególna forma czynności prawnej, wymagana przez przepisy prawa dla jej ważności bądź wywołania określonych skutków prawnych. Odnosi się do umów, testamentów oraz innych dokumentów sporządzonych u notariusza i ma na celu potwierdzenie ich rzeczywistego istnienia, oraz podkreślenie faktu dokonania określonej czynności prawnej, najpóźniej w tej wskazanej dacie. W jakich konkretnych przypadkach stosuje się takie urzędowe poświadczenie daty i dlaczego ma ono znaczenie?

Data pewna w praktyce – kiedy się ją stosuje?

Notarialne poświadczenie daty, które oferuje np. notariusz z Wrocławia, świadczący usługi na granicy dzielnic Psie Pole i Śródmieście, przydaje się w wielu sytuacjach. Obecnie datę pewną stosuje się najczęściej m.in. przy zastrzeganiu prawa własności, zawieraniu umów najmu na czas oznaczony oraz ustanawianiu zastawu na prawie.

Jakie jest znaczenie daty pewnej?

Znaczenie daty pewnej jest bardzo duże przede wszystkim dlatego, że ta służy jako dowód, iż dana osoba lub podmiot w określonym terminie brał udział w konkretnej czynności prawnej. Poświadczenie daty okazania dokumentu nie daje możliwości jego sfałszowania np. poprzez jego ponowne wystawienie z datą wsteczną. Dzięki temu dokument z datą pewną może być wykorzystany jako niezbity dowód w postępowaniu sądowym. Może być stosowany do ustalenia praw i obowiązków stron zaangażowanych w każdy rodzaj umowy.