Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

Jeżeli w podpisaniu aktu notarialnego będzie brał udział cudzoziemiec, konieczne jest spełnienie kilku warunków. W przeciwnym razie dokonana czynność okaże się nieważna.

Akt notarialny z udziałem cudzoziemca

Na wstępie należy zaznaczyć, że procedura podpisywania aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca przebiega tak samo, jak w przypadku obywateli Polski. Różnicą jest jednak obowiązek dopełnienia kilku dodatkowych formalności.

Co istotne, spotkanie z notariuszem odbywa się w pełni w języku polskim, co wynika z przepisów prawa. W takiej samej formie sporządzany jest sam akt, aby mógł on mieć moc dokumentu urzędowego. Niezwykle ważna jest obecność tłumacza przysięgłego władającego językiem danego cudzoziemca. Wynika to z faktu, że niezrozumienie treści aktu przez obcokrajowca jest równoznaczne z nieważnością czynności.

Jako notariusz z Wrocławia Różanki, pragnę zaznaczyć, że istnieje możliwość sporządzenia aktu w języku obcym. Warto jednak mieć na uwadze, że przekład może być dokonany wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Co więcej, tłumaczenie stanowi jedynie dodatek do aktu notarialnego w języku polskim, a nie osobny dokument urzędowy.

W akcie notarialnym muszą być również wyszczególnione dodatkowe dane, takie jak obywatelstwo danego cudzoziemca. Warto nadmienić, że współcześnie czynności notarialne z udziałem obcokrajowców wbrew pozorom nie są rzadkością. W Polsce osiedla się bowiem coraz więcej osób z innych krajów, co ma bezpośredni wpływ na polski obrót prawny.

Warto dodać, że podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca generuje dodatkowe koszty. Mowa tu oczywiście o wynagrodzeniu dla tłumacza przysięgłego, świadczącego usługę podczas czynności notarialnej, a także dokonującego późniejszego przekładu aktu notarialnego.