Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi przy wielu czynnościach prawnych do dopełnienia formalności potrzebne jest poświadczenie notarialne. Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu lub pozostawanie osoby przy życiu, lub w określonym miejscu. Pierwszy rodzaj poświadczenia notarialnego wykorzystywany jest najczęściej. Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej

Poświadczenie notarialne jest nam potrzebne między innymi w sytuacji, gdy chcemy udzielić pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności prawnej. Pełnomocnictwo to mówiąc w uproszczeniu upoważnienie osoby do dokonywania wskazanych czynności prawnych; same czynności prawne definiujemy jako świadomy przejaw aktywności polegający na złożeniu przez jedną lub więcej osób oświadczenia woli, którego celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Skutkiem może być tutaj np. zawarcie umowy lub aneksu do umowy, czy wypowiedzenie umowy.

Przykłady czynności, które wymagają poświadczenia notarialnego

Doskonałym przykładem sytuacji, w której potrzebne jest poświadczenie notarialne, będzie żądanie opuszczenia lokalu wynajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Poświadczenie notarialne będzie też potrzebne przy zbyciu przedsiębiorstwa lub udziału w nim, podczas spisywania umowy sprzedaży wartościowego środka trwałego, np. samochodu. Po poświadczenie wybierzemy się też do notariusza w odniesieniu do orzeczeń sądowych, dokumentów księgowych, postanowień oraz opinii wydawanych w postępowaniach administracyjnych, a także w sytuacji, gdy będziemy potrzebować np. odpisu świadectwa dojrzałości, czy odpisu dokumentów gospodarczych. Na koniec jeszcze ciekawostka: poświadczenie notarialne może być potrzebne w przypadku osób, które nie potrafią lub nie mogą złożyć własnego podpisu. Dokument z poświadczeniem notarialnym jest zawsze wiarygodny.