Jakie opłaty i kiedy obowiązują z tytułu darowizny?

Jakie opłaty i kiedy obowiązują z tytułu darowizny?

Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego, darowizna to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Słowem, chodzi tu o przekazanie danej kwoty pieniężnej lub przedmiotu określonej osobie bez otrzymania niczego w zamian. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że darowizna może niekiedy rodzić konieczność uiszczenia stosownych opłat. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z kolei z negatywnymi sankcjami prawnymi.

W jakich przypadkach trzeba opłacić podatek od darowizny?

Jedną z opłat, która może być związana z umową darowizny, jest oczywiście podatek. Konieczność jego uiszczenia nie pojawi się jednak zawsze. Obowiązek podatkowy uzależniony jest w tym przypadku od stopnia pokrewieństwa osób, pomiędzy którymi ma nastąpić przekazanie. Prawo jasno wskazuje, że osoby najbliższe są całkowicie zwolnione z daniny. Mowa tu o:

  • małżonkach,
  • rodzicach i dzieciach,
  • rodzeństwie,
  • dziadkach i wnukach oraz pradziadkach i prawnukach,
  • macosze, ojczymie i pasierbach.

Jest to tzw. I grupa podatkowa. W pozostałych przypadkach ustawodawca nie przewidział zwolnienia. Należy podkreślić, że jeżeli darowizna przekraczająca wartość 9637 złotych nie zostanie zgłoszona do US, a organ to wykryje, wówczas powstanie konieczność uiszczenia podatku. Nie trzeba jednak zgłaszać umów darowizny zawieranych u notariusza.

Kiedy przy darowiźnie zapłacisz nie tylko podatek?

Jak już zostało wspomniane, umowa darowizny może być zawierana u notariusza. W niektórych przypadkach jest to w zasadzie obligatoryjne, np. przy przekazywaniu nieruchomości. Wówczas powstanie konieczność opłacenia taksy notarialnej. Jako notariusz z Wrocławia Kleczkowa, niejednokrotnie miałam okazję świadczyć takie usługi. Jeżeli poszukujesz sprawdzonego notariusza, który działa w sposób profesjonalny i sprawny, szanując czas swoich klientów, zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą.