Jakie opłaty pobiera notariusz?

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Wizyta u notariusza może okazać się niekiedy nieunikniona. Wynika to z faktu, że niektóre rodzaje czynności prawnych muszą być dokonane w formie notarialnej. Jest to niezbędne dla zachowania skuteczności. Ile kosztują takie usługi?

Jakie są rodzaje opłat notarialnych?

Podstawowym składnikiem jest oczywiście wynagrodzenie notariusza, zwane taksą notarialną. Co do zasady, jego wysokość uwarunkowana jest wartością przedmiotu czynności notarialnej. Niekiedy jest to zaś stała kwota. Warto mieć na uwadze, że każdy prawnik może inaczej wyceniać swoją usługę, jednak przepisy prawa określają górną granicę wynagrodzenia. Pełen wykaz można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Od wynagrodzenia notariusza odprowadzany jest podatek od towarów i usług (VAT), który opłaca klient. W zależności od podejmowanej czynności notarialnej może być konieczne opłacenie także innych danin. Mowa tu między innymi o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn.

Z reguły konieczne jest również uiszczenie opłaty sądowej za wpis. Warto mieć na uwadze, że obowiązkiem notariusza jest przekazanie owej kwoty odpowiedniemu sądowi, za co nie może pobierać dodatkowego wynagrodzenia. Pamiętaj, że jeżeli zażądasz sporządzenia wypisu, odpisu lub wyciągu, będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty.

Prowadząc kancelarię notarialną we Wrocławiu na Psim Polu, mieliśmy okazję podejmować się wszelkich czynności notarialnych. Warto mieć na uwadze, że nie sposób wskazać uniwersalne stawki, które sprawdzą się w każdym przypadku. Jeżeli potrzebujesz pomocy notariusza, ale chcesz poznać wcześniej wycenę, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością oszacujemy koszt danej usługi.