Notariusz – Wrocław Nadodrze – szeroki wachlarz czynności

Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z Klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorstwami. Jako sprawdzony notariusz z wrocławskiego Nadodrza mogę zaoferować Państwu usługi na najwyższym poziomie. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro naszych Klientów. Podejmujemy się przede wszystkim usług związanych ze:
• sporządzaniem aktów notarialnych,
• sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia,
• sporządzaniem poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
• spisywaniem protokołów,
• sporządzaniem protestów weksli i czeków,
• przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
• sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
• sporządzaniem, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą notariusza z Wrocławia – Nadodrza.

Cechy dobrego notariusza

Każdy dobry notariusz przestrzega prawa i etyki zawodowej. Zawód ten został stworzony z myślą o potrzebach Klientów i bezpieczeństwie podejmowanych przez nich działań związanych między innymi z zawieraniem umów. Notariusz z Wrocławia – Osobowic dbają o to, aby wszystkie przeprowadzane czynności były zgodne z prawem i korzystne dla Państwa. Kierujemy się uczciwością i lojalnością. Zapewniamy pełne wsparcie naszym Klientom i udzielamy im szczegółowych informacji w kwestii obsługi notarialnej. Wyjaśniamy także kwestie związane z niezrozumiałymi przepisami prawa.