Akty notarialne Wrocław

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii i zlecenia nam wykonania aktu notarialnego we Wrocławiu. Formy aktu notarialnego wymagają czynności prawne wskazane przez obowiązujące przepisy prawa. Akt notarialny sporządzany jest również w przypadku, gdy strony czynności prawnej postanowiły dokonać jej w tej szczególnej formie.

Sporządzenia aktu notarialnego wymagają przede wszystkim umowy związane z nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym czy założeniem spółki. Akt notarialny niezbędny jest także przy niektórych sprawach dotyczących majątku małżonków, czyli sporządzeniem intercyzy lub podziałem majątku u notariusza. Także niektóre kwestie spadkowe mogą zostać uregulowane notarialnie.

Akty notarialne dotyczące nieruchomości muszą być podpisane przez strony czynności i notariusza, aby nabrały mocy prawnej. Mogą dotyczyć sprzedaży lokalu, ustanowienia hipoteki czy też spraw spadkowych związanych z nieruchomością, takich jak dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość. Także pełnomocnictwa dotyczące powyższych czynności muszą być sporządzane w obecności notariusza.

Zagubiony akt notarialny

Zdarza się, że wypis aktu notarialnego zostaje zniszczony lub nie można go odnaleźć. W takiej sytuacji należy zgłosić się do kancelarii, w której sporządzony został zagubiony akt notarialny. Notariusz ma bowiem obowiązek przechowywać oryginał aktu przez 10 lat od momentu, gdy zostanie on stworzony. Zainteresowane strony otrzymują jego wypisy, więc w razie konieczności mogą otrzymać kolejne.