Intercyza notariusz Wrocław

Intercyza to umowa, na mocy której małżonkowie określają ustrój majątkowy obowiązujący w ich małżeństwie. Aby była ona wiążąca prawnie, musi mieć formę aktu notarialnego. Coraz więcej osób wybiera taką formę zabezpieczenia majątkowego, więc, jeśli i Ty zamierzasz podpisać intercyzę u notariusza we Wrocławiu, zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii.

Choć intercyza kojarzona jest głównie z rozdzielnością majątkową małżonków, umowa może ustanowić także inny ustrój majątkowy. Umową majątkową małżeńską małżonkowie mogą rozszerzyć bądź ograniczyć obowiązującą w ich małżeństwie wspólność majątkową, a także przywrócić ustawowy ustrój wspólności majątkowej. Niezależnie od zakresu, intercyza musi być sporządzona przez notariusza.

Rozdzielność majątkowa u notariusza we Wrocławiu

Jeśli rozważasz ustanowienie rozdzielności majątkowej u notariusza we Wrocławiu, zapraszamy do kontaktu. Intercyza będzie zawierała wszystkie ustalenia przyszłych lub obecnych małżonków. Jest więc dokumentem tworzonym indywidualnie w oparciu o konkretne potrzeby pary. Umowa może być zawarta przez strony posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Zalety i wady rozdzielności majątkowej

Intercyza, która zakłada utworzenie rozdzielności majątkowej, ma liczne zalety, jak i wady. Choć nikt biorąc ślub nie zakłada od razu możliwości rozwodu, jednak podpisana umowa małżeńska znacznie ułatwia towarzyszące mu formalności. W razie rozpadu małżeństwa, które posiada rozdzielność majątkową, nie ma konieczności przeprowadzania podziału majątku u notariusza. Intercyza zapewnia więc dużo większą niezależność finansową małżonkom. W przypadku pojawienia się zadłużenia, jest ono dochodzone jedynie z majątku dłużnika, a nie wspólnego mienia. To istotne, kiedy jedna ze stron prowadzi działalność gospodarczą i jest szczególnie narażona na powstanie długów.

Rozdzielność majątkowa ma też wady. Przede wszystkim brak wspólnego majątku może zaniżać zdolność kredytową małżonków, a przez to utrudniać zaciągnięcie kredytu. Brak ustawowej wspólności majątkowej uniemożliwia także wspólne rozliczanie dochodów, co także może mieć konsekwencje dla domowego budżetu. Warto więc przed podpisaniem intercyzy upewnić się, że jest to korzystne rozwiązanie dla zainteresowanych stron.

Kiedy warto zdecydować się na podpisanie intercyzy?

Choć decyzja o podpisaniu intercyzy jest decyzją indywidualną, istnieje kilka sytuacji, w których szczególnie warto ją rozważyć. Czymś, co często skłania osoby do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, jest różny status narzeczonych. Na ustanowienie rozdzielności majątkowej decydują się także przedsiębiorcy, którzy pragną zabezpieczyć mienie współmałżonka na wypadek powstania zadłużenia.

Umowę majątkową małżeńską można zawrzeć zarówno przed, jak i po ślubie. To ważna informacja dla osób, które z różnych względów tracą zaufanie do swojego partnera lub pozostają w faktycznej separacji z zamiarem rozwodu. W takich przypadkach szybkie zawarcie intercyzy może ułatwić inne formalności.