Poświadczenia notarialne Wrocław

Nasza kancelaria w ramach szerokiego zakresu usług oferuje także poświadczenia notarialne we Wrocławiu. Są to jedne z najczęściej wykonywanych czynności notarialnych. Oferujemy możliwość sporządzenia poświadczeń:

  • własnoręczności podpisu,

  • zgodności odpisu (wyciągu) dokumentu z oryginałem,

  • daty okazania dokumentu,

  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie

Klienci mogą uzyskać u nas także pełnomocnictwo poświadczone notarialnie. W tym przypadku notariusz poświadcza podpis złożony pod dokumentem pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie daje pewność, że zostało podpisane przez mocodawcę. Należy pamiętać, że do określonego rodzaju czynności, takich jak sprzedaż nieruchomości nie wystarczy pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym – w takim przypadku konieczne jest sporządzenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Dokumenty poświadczane notarialnie

Dokumenty są poświadczane przez notariusza na życzenie Klienta. Istnieją także dokumenty, które wymagają poświadczenia notarialnego. Należy do nich przykładowo załącznik do umowy najmu okazjonalnego. Jeśli nie masz pewności, czy dokument wymaga poświadczenia notarialnego, skontaktuj się z kancelarią notarialną.