Podział majątku notariusz Wrocław

Podział majątku małżonków możliwy jest po ustaniu wspólności majątkowej. Może dojść do tego w trakcie trwania małżeństwa poprzez zawarcie intercyzy lub na skutek separacji czy rozwodu. Jeśli potrzebujesz dokonać podziału majątku u notariusza we Wrocławiu, zapraszamy do naszej kancelarii. Sporządzenie takiej umowy pozwala uniknąć stronom wszczęcia postępowania sądowego.

Czy podział majątku zawsze wymaga obecności notariusza?

Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia w kwestii podziału majątku, forma umowy zależy od rodzaju składników majątku. Jeżeli majątek obejmuje nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa podziału majątku obejmującego jedynie udziały w spółce z o.o. wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Dokumenty do podziału majątku

Dokładny wykaz dokumentów do podziału majątku jest sprawą indywidualną i warto skontaktować się z notariuszem wcześniej, aby ustalić wszystkie szczegóły. Bez wątpienia niezbędne będą:

  • dane obu zaangażowanych stron,
  • dokument potwierdzający ustanie wspólności majątkowej,
  • określenie majątku wspólnego, podstawy jego nabycia i sposobu jego podziału.

Dokładny zakres dokumentacji przy podziale majątku zawsze wymaga wcześniejszej konsultacji z notariuszem. Jeśli więc szukasz kancelarii we Wrocławiu, zapraszamy do kontaktu. Wspólnie ustalimy wszystkie niezbędne szczegóły.