Notariusz Wrocław Śródmieście | Angela Zełep

Do skorzystania z usług naszej kancelarii zapraszamy wszystkich, którzy szukają notariusza we Wrocławiu-Śródmieściu.

Poznaj KancelarięSkontaktuj się

Lokalizacja kancelarii

Kancelaria Notarialna notariusza Angeli Zełep znajduje się przy ul. Kleczkowskiej 43 we Wrocławiu, na granicy dzielnic Psie Pole i Śródmieście, w pobliżu osiedli Kleczków, Ołbin, Różanka, Karłowice, Nadodrze i Osobowice. Siedziba kancelarii mieści się na parterze odrestaurowanej, XIX-wiecznej kamienicy, bezpośrednio przy budynku I Inspektoratu ZUS we Wrocławiu i Porcie Miejskim.

Kancelaria notarialna zapewnia obsługę prawną klientów instytucjonalnych oraz osób prywatnych. Angela Zełep jako notariusz zapewnia usługi w zakresie:

  • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzania poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  • spisywania protokołów,
  • sporządzania protestów weksli i czeków,
  • przyjmowania na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzania, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Kancelaria dba o to, aby wszelkie czynności były dokonywane w sposób uczciwy i rzetelny, dbając o dyskrecję i poufność danych klientów. Umożliwiamy obrót nieruchomościami, sporządzamy inne akty notarialne, takie jak ustanowienie rozdzielności majątkowej u notariusza, a także dokonujemy innych czynności notarialnych. Wszelkie sprawy prowadzone są zgodnie z etyką zawodową notariusza.

Notariusz Angela Zełep

Jest absolwentką Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. W 2013 roku uzyskała tytuł magistra prawa. Następnie w latach 2014–2017 odbyła aplikację notarialną organizowaną przez Radę Izby Notarialnej we Wrocławiu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego w 2017 roku, w latach 2017–2021 pracowała w charakterze zastępcy notarialnego w kancelarii notarialnej we Wrocławiu.

W 2021 roku uzyskała w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości powołanie na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby kancelarii we Wrocławiu.

Notariusz Angela Zełep

Notariusz we Wrocławiu do 18:00

Wychodzimy naprzeciw Klientom szukającym notariusza we Wrocławiu pracującego do 18:00. Zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia czasu i miejsca spotkania, który odpowiada Państwa indywidualnym potrzebom.

Dokumenty notarialne dla naszych klientów

Sporządzamy profesjonalne akty notarialne dla klientów z Śródmieścia Wrocławia i innych dzielnic miasta. Zapewniamy kompleksowe i rzetelne usługi, które wchodzą w skład naszej rozbudowanej oferty czynności notarialnych. Dokładnie sprawdzamy tożsamość strony i upewniamy się, czy nie pozostaje ona nieświadoma co do skutków dokonywanej czynności. Oferujemy poświadczenia zgodności odpisu (wyciągu) dokumentu z oryginałem, własnoręczności podpisu, daty pewnej oraz pozostawania przy życiu.