Kancelaria Notarialna Angela Zełep
Notariusz Wrocław Śródmieście

Angela Zełep
Poznaj KancelarięSkontaktuj się

Kancelaria Notarialna notariusza Angeli Zełep znajduje się przy ul. Kleczkowskiej 43 we Wrocławiu, na granicy dzielnic Psie Pole i Śródmieście, w pobliżu osiedli Kleczków, Ołbin, Różanka, Karłowice, Nadodrze i Osobowice.

Siedziba kancelarii mieści się na parterze odrestaurowanej, XIX – wiecznej kamienicy, bezpośrednio przy budynku I inspektoratu ZUS we Wrocławiu i Porcie Miejskim.

Kancelaria notarialna zapewnia obsługę prawną Klientów instytucjonalnych oraz osób prywatnych. Angela Zełep jako polecany i sprawdzony notariusz zapewnia rzetelne oraz profesjonalne usługi w zakresie:
• sporządzania aktów notarialnych,
• sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia,
• sporządzania poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
• spisywania protokołów,
• sporządzania protestów weksli i czeków,
• przyjmowania na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
• sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
• sporządzania, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Kancelaria dba o to, aby wszelkie czynności były dokonywane w sposób uczciwy i rzetelny, dbając o dyskrecję i poufność danych Klientów. Wszelkie sprawy prowadzone są zgodnie z etyką zawodową notariusza.

Notariusz Angela Zełep

Jest absolwentką Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. W 2013 roku uzyskała tytuł magistra prawa. Następnie w latach 2014 – 2017 odbyła aplikację notarialną organizowaną przez Radę Izby Notarialnej we Wrocławiu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego w 2017 roku, w latach 2017 – 2021 pracowała w charakterze zastępcy notarialnego w kancelarii notarialnej we Wrocławiu.

W 2021 roku uzyskała w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości powołanie na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby kancelarii we Wrocławiu.

Notariusz Angela Zełep

Lokalizacja

Kancelaria notarialna Angeli Zełep z Wrocławia obejmuje swoim zasięgiem wiele dzielnic miasta. Jeśli szukają Państwo rzetelnego notariusza z:
wrocławskiego Nadodrza,
• Karłowic,
• Osobowic,
• Różanki,
• Psiego Pola,
zapraszamy do współpracy.

AKTY NOTARIALNE

Sporządzamy profesjonalne akty notarialne dla Klientów z Wrocławia i okolic. Zapewniamy kompleksowe i rzetelne usługi. Dokładnie sprawdzamy tożsamość strony i upewniamy się czy nie pozostaje ona nieświadoma co do skutków dokonywanej czynności.

AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia spisujemy protokół dziedziczenia.

POŚWIADCZENIA

Oferujemy poświadczenia zgodności odpisu (wyciągu) dokumentu z oryginałem, własnoręczności podpisu, daty pewnej oraz pozostawania przy życiu.