Jakie informacje zawiera akt notarialny?

Jakie informacje zawiera akt notarialny?

Akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, który potwierdza autentyczność i ważność zawartych w nim informacji. W Polsce akty notarialne są niezbędne w przypadku wielu transakcji, takich jak zakup nieruchomości czy spadki. Warto zatem wiedzieć, jakie informacje zawiera taki akt i jakie są jego funkcje.

Dane stron uczestniczących w transakcji

Pierwszym elementem aktu notarialnego są dane osobowe stron uczestniczących w transakcji. Zawiera on imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania stron. W przypadku osób prawnych akt notarialny musi zawierać również nazwę firmy, jej siedzibę oraz numer KRS. Notariusz ma obowiązek sprawdzić tożsamość stron na podstawie dokumentów tożsamości oraz upewnić się co do ich zdolności do czynności prawnych.

Opis przedmiotu transakcji

Kolejnym istotnym elementem aktu notarialnego jest opis przedmiotu transakcji. W przypadku nieruchomości opis musi zawierać dokładne dane dotyczące lokalizacji, powierzchni oraz przeznaczenia nieruchomości. Ponadto akt powinien odnosić się do ewidencyjnych danych gruntów i budynków oraz informacji z księgi wieczystej. W przypadku innych transakcji, jak np. przeniesienie własności pojazdu czy zakup udziałów w spółce, opis przedmiotu transakcji musi być równie precyzyjny, tak aby nie pozostawiać żadnych wątpliwości co do jego charakterystyki.

Warunki i deklaracje stron

W akcie notarialnym muszą znaleźć się również warunki transakcji oraz wszelkie deklaracje stron. W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości, akt powinien zawierać informacje na temat ceny oraz sposobu jej zapłaty. Ponadto strony mogą zadeklarować, że nieruchomość jest wolna od wad prawnych i rzeczowych oraz że zostanie przekazana nabywcy w określonym stanie.

Gdzie otrzymasz akt notarialny?

Kancelaria Notarialna, prowadzona przez doświadczoną notariusz Angelę Zełep, oferuje szeroki zakres usług notarialnych na najwyższym poziomie. Z pasją i zaangażowaniem, kancelaria notarialna we Wrocławiu w Śródmieściu dba o interesy swoich klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo oraz obsługę w miłej atmosferze. Realizując różnorodne czynności notarialne, takie jak sporządzanie aktów notarialnych, umów czy testamentów, kancelaria gwarantuje rzetelność oraz terminowość.