Jak spisać testament?

Jak spisać testament?

Testament to dokument, na mocy którego spadkodawca rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wiadome jest, że odejście testatora prędzej czy później nastąpi, toteż warto wiedzieć, jak poprawnie przygotować testament.

Testament – jak go spisać, aby był ważny?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że możliwe są dwie metody sporządzenia testamentu. Pierwsza z nich jest nieco prostsza, jednak znacznie łatwiejsza w podważeniu po śmierci testatora. Mowa tu oczywiście o samodzielnym sporządzeniu ostatniej woli. Warunkiem ważności dokumentu jest spisanie go w pełni odręcznie, opatrzenie datą i poświadczenie podpisem. Co istotne, nie jest konieczne używanie żadnych sprecyzowanych formuł.

Drugą metodą, bezpieczniejszą, jest sporządzenie testamentu w formie notarialnej. Dokument spisywany jest w obecności notariusza, a następnie może być przez niego zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Jako notariusz z Wrocławia Nadodrza, zaznaczę, że moc obu wspomnianych form jest taka sama, z tą różnicą, że testament notarialny jest trudniej podważyć.

Czym różni się dziedziczenie ustawowe od testamentowego?

Ogólną regułą jest, że dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed ustawowym. W praktyce oznacza to, że testator może ustanowić swoimi spadkobiercami inne osoby, niż miałoby to miejsce w przypadku braku testamentu. Wówczas nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie dziedziczenia ustawowego.

Należy jednak mieć na uwadze, że sporządzenie ważnego testamentu nie wyłącza tzw. prawa do zachowku przysługującego niektórym spadkobiercom ustawowym.