Testament to dokument, na mocy którego spadkodawca rozrządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wiadome jest, że odejście testatora prędzej czy później nastąpi, toteż warto wiedzieć, jak poprawnie przygotować testament.

Testament – jak go spisać, aby był ważny?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że możliwe są dwie metody sporządzenia testamentu. Pierwsza z nich jest nieco prostsza, jednak znacznie łatwiejsza w podważeniu po śmierci testatora. Mowa tu oczywiście o samodzielnym sporządzeniu ostatniej woli. Warunkiem ważności dokumentu jest spisanie go w pełni odręcznie, opatrzenie datą i poświadczenie podpisem. Co istotne, nie jest konieczne używanie żadnych sprecyzowanych formuł.

Drugą metodą, bezpieczniejszą, jest sporządzenie testamentu w formie notarialnej. Dokument spisywany jest w obecności notariusza, a następnie może być przez niego zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Jako notariusz z Wrocławia Nadodrza, zaznaczę, że moc obu wspomnianych form jest taka sama, z tą różnicą, że testament notarialny jest trudniej podważyć.

Czym różni się dziedziczenie ustawowe od testamentowego?

Ogólną regułą jest, że dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed ustawowym. W praktyce oznacza to, że testator może ustanowić swoimi spadkobiercami inne osoby, niż miałoby to miejsce w przypadku braku testamentu. Wówczas nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie dziedziczenia ustawowego.

Należy jednak mieć na uwadze, że sporządzenie ważnego testamentu nie wyłącza tzw. prawa do zachowku przysługującego niektórym spadkobiercom ustawowym.