Blog - strona 2

Jak wygląda spisanie testamentu u notariusza?

Coraz więcej osób decyduje się na uregulowanie swojej sytuacji majątkowej pod kątem dziedziczenia już za życia. Niektórzy spisują testament samodzielnie, inni zaś wybierają się do notariusza. Zdaje się, że to właśnie druga metoda okaże się skuteczniejsza. Niepoprawne sformułowanie ostatniej woli bez zachowania wymogów formalnych może bowiem prowadzić do rychłego obalenia testamentu. Czy wiesz, jak wygląda […]

Czytaj dalej

Notariusz a tajemnica zawodowa

Kwestie tajemnicy zawodowej notariusza w Polsce reguluje ustawa Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. oraz Kodeks Etyki Zawodu Notariusza uchwały Krajowej Rady Notarialnej. W naszym wpisie opowiemy w klarowny sposób, czym jest obowiązek dochowania tajemnicy przez notariusza i jaki jest jego zakres. Przyjrzymy się również, kiedy tajemnica zawodowa nie obowiązuje – a […]

Czytaj dalej

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi przy wielu czynnościach prawnych do dopełnienia formalności potrzebne jest poświadczenie notarialne. Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu lub pozostawanie osoby przy życiu, lub w określonym miejscu. Pierwszy rodzaj poświadczenia notarialnego wykorzystywany jest najczęściej. Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Czytaj dalej