Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi przy wielu czynnościach prawnych do dopełnienia formalności potrzebne jest poświadczenie notarialne. Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę...